Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Vårt miljöarbete

Att följa miljölagstiftningen är en självklarhet, men inte tillräckligt tycker vi på Familjebostäder. Vi vill medverka mer aktivt till en långsiktigt hållbar utveckling och arbetar ständigt för att minska företagets negativa miljöpåverkan. Den miljövänligaste energin är den som aldrig används.

Gröna björklöv som silar sollljus

Energieffektiva hus

Energianvändningen (värme, el och varmvatten) i våra fastigheter är Familjebostäders största klimatpåverkande faktor. Därför arbetar vi för att energianvändningen successivt ska minska, både när vi bygger nytt, bygger om eller förvaltar våra fastigheter. Viktiga åtgärder är bland annat tilläggsisolering, energieffektiva fönster och återvinning av ventilationsluft.

Så gott som alla våra fastigheter är anslutna till fjärrvärme och vi planerar för fler förnybara energikällor, exempelvis solceller.

Familjebostäders mål är att våra nybyggda hus ska klara 55 kWh/kvm*år, det vill säga drygt 35% lägre än lagkravet. Vi anpassar oss redan nu till de krav på "nära nollenergihus" som kommer att bli tvingande för allmännyttans nybyggnationer från 2019. För att försäkra oss om att kraven verkligen uppfylls täthetsprovar vi och fotograferar alla nybyggda hus med värmekamera.

Miljövänliga hem

Familjebostäder köper in byggmaterial för omkring en halv miljard kronor varje år bara för nyproduktion. Vilka produkter vi använder får stor påverkan på såväl miljön som människors hälsa.

Målet för våra ombyggnader och nyproduktioner är att husen ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter. Vi använder oss av miljöbedömningsverktyget Byggvarubedömningen vars krav baseras på EUs kemikalielagstiftning. På så sätt säkerställer vi att vi inte bygger in gifter i husen som vi lämnar vidare till kommande generationer.

Våra nybyggnationsprojekt utvärderas enligt Familjebostäders modell för energi- och miljöprestanda. I modellen betygssätts husen avseende energiprestanda, andelen miljögodkända byggvaror, inomhusmiljö och hur byggprojektets avfallshantering har fungerat.

Miljövänliga transporter

För att minska miljöpåverkan är 100 procent av våra cirka 85 bilar miljöfordon och vi kör med dubbfria däck. Vi har också cirka 35 mindre elbilar som är ett miljövänligt och energisnålt alternativ för personal som bara behöver förflytta sig inom ett mindre område. För att främja miljövänliga, säkra och ekonomiskt effektiva tjänsteresor och transporter har Familjebostäder en resepolicy.

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Familjebostäder är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001. Certifieringen innebär att vi har ett strukturerat sätt att arbeta med miljöfrågor och ständigt minskar företagets negativa miljöpåverkan. Företagsledningen beslutar om miljöpolicy, miljömål och vilka resurser som tilldelas miljöarbetet.