Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Överlåtelse av lokal

För dig som hyr lokal finns det några saker som du bör tänka på om du funderar på att överlåta din lokal till någon annan.

För att du ska kunna överlåta lokalen så behöver Familjebostäder som fastighetsägare godkänna överlåtelsen, detta har vi stöd av jordabalken, 12 kapitlet, § 32. Tillstånd till överlåtelse ges om förutsättningarna enligt Jordabalken uppfylls enligt nedan:

  • Lokalen helt eller till väsentlig del används för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet.
  • Hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig överlåtelse.
  • Hyresgästen måste ha hyrt lokalen i minst tre år. Har hyresgästen hyrt lokalen i mindre än tre år krävs synnerliga skäl för att överlåtelsen ska godkännas.

Tänk på att:

  1. Den pågående verksamheten måste vara av ett visst slag. Verksamheten måste drivas med ekonomisk vinning. Det betyder att verksamhet på ideell basis har svårare att få rätt till att överlåta lokalen. Den som övertar en hyresrätten får inte ändra på användningsområdet för lokalen efter överlåtelsen. I en ansökan om överlåtelse måste ändamålet med uthyrningen preciseras.
  2. Den som hyresavtalet ska överlåtas till måste uppfylla kreditprövning och andra villkor för att bli godkänd som hyresgäst hos Familjebostäder.
  3. Synnerliga skäl för överlåtelse är vanligen dödsfall, allvarlig sjukdom eller andra särskilt beaktansvärda händelser som gör att det i princip är omöjligt för hyresgästen att driva verksamheten vidare. Ekonomiska konsekvenser i form av förluster räknas inte ensamt som ett synnerligt skäl. Skicka gärna intyg.

Vid avslag

Om Familjebostäder ger avslag till överlåtelse kan hyresgästen ansöka hos hyresnämnden om tillstånd till överlåtelse.

Lokalförvaltare

Våra lokalförvaltare hjälper dig gärna i frågor om din lokal, ditt hyresavtal och med renoverings- och ombyggnadsfrågor. De kan även ge dig stöd i annat som gäller ditt lokalbehov.

Du når lokalförvaltarna via 08-737 20 00
Tryck 3 för växel.

Felanmälan

Gäller det felanmälan gör du det enklast på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Det går även bra att kontakta kundservice, 08-737 20 00