Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Riktlinjer för uppträdande

Alla som företräder Familjebostäder, såväl medarbetare som entreprenör, är med och påverkar hur vårt bolag uppfattas. Vi ställer därför lika höga krav på våra entreprenörer som vi ställer på oss själva när det gäller att agera samstämmigt och enligt våra värderingar.

Riktlinjer för uppträdande

Våra hyresgäster är Familjebostäders viktigaste kunder. Det är viktigt att vi skapar förtroende och trygghet för den service vi utför. Särskilt betydelsefullt är det att vi uppträder på ett respektfullt sätt när vi arbetar i eller i anslutning till våra hyres-gästers bostad eller lokal. Vi är hela tiden medvetna om att det är någons hem eller arbetsplats vi arbetar i.

Detta innebär att jag

Före besöket

 • Kontaktar hyresgästen för tidsbokning inom 24 timmar efter felanmälan/beställning.
 • Vid tidsbokningen är flexibel med tider och i möjligaste mån bokar efter hyresgästens önskemål. Förhinder ska meddelas hyresgästen i god tid.
 • Meddelar hyresgästen vem som kommer att utföra arbetet.
 • Passar den tid som jag bokat med hyresgästen.
 • Hanterar alla nycklar som värdehandlingar.
 • Alltid håller vad jag lovar. Jag är därför noga med vad jag lovar.
 • Är vänlig och lyhörd för hyresgästernas önskemål.

Under besöket

 • Presenterar mig, att jag arbetar hos/på uppdrag av Familjebostäder, vad jag ska göra och vid behov uppvisar legitimation.
 • Använder ett vårdat språk.
 • Använder skoskydd, om jag inte tar av mig skorna.
 • Alltid låser dörren medan jag arbetar i lägenheten samt när jag går därifrån.
 • Aldrig går in i rum som jag inte behöver vara i.
 • Aldrig röker inomhus eller på balkongen.
 • Att jag inte använder hyresgästens toalett eller utrustning i lägenheten, till exempel mikrovågsugn, bestick eller städutrustning.
 • Som entreprenör aldrig lovar ytterligare åtgärder. Jag hänvisar istället till Familjebostäder.
 • Som medarbetare undviker att hänvisa hyresgästen vidare, utan istället tar reda på svaret och återkopplar till hyresgästen.

Efter besöket

 • Ser till att det är rent och snyggt när jag är klar med mitt arbete. Jag har med mig egen städutrustning.
 • Meddelar hyresgästen när jag varit där. Har jag inte kunnat slutföra arbetet meddelar jag hyresgästen vad som kommer att hända framöver.
 • Som entreprenör även meddelar beställaren om status på utfört arbete.

Uppförandekod för leverantörer

Vi vill att alla som bor hos Familjebostäder ska vara stolta veta att vi inte bara gör Familjebostäder till en plats för alla, utan att vi också försöker påverka omvärlden.

I uppförandekoden för leverantörer specificeras de minimistandarder som Familjebostäder förväntar sig av sina leverantörer. Familjebostäder räknar också
med att leverantörerna inom ramen för sitt inflytande tillämpar dessa minimistandarder på sina underentreprenörer och underleverantörer.

Nedan principer bygger på FN:s Global Compacts 10 principer i områdena Mänskliga
rättigheter, Arbetsvillkor, Miljö samt Öppenhet och Korruption.

Uppförandekod för leverantörer