Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Fakturering och betalning

Som leverantör till AB Familjebostäder och våra dotterbolag fakturerar ni oss via e-faktura, i första hand via Peppol.

Fakturering och betalning

E-faktura via Peppol

En e-faktura är en faktura som upprättas, skickas och tas emot samt behandlas elektroniskt. En PDF-faktura är inte en e-faktura. 

Från och med den 1 april 2021 rekommenderas inte längre Svefaktura som standard för e-faktura.

Enligt lag ska fakturor sändas enligt den europeiska standarden om inte annat överenskommits. Det innebär att du som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3. Se Peppol-id i nedan tabell. 

Anslut till Peppol DIGG

Om leverantören fortfarande använder Svefaktura, se även format GLN kod för Svefaktura format i nedan tabell.

Bolag och org.nr Faktura-adress PEPPOL-ID GLN-kod
AB Familjebostäder
556035-0067
AB
Familjebostäder
Kund-ID, STH213
BOX 90111
120 21 Stockholm
0007:5560350067 7365560350068
AB Familjebostäder
Fastighetsnät 556715-
5386
AB
Familjebostäder
Fastighetsnät
Kund-ID, STH387
BOX 90111
120 21 Stockholm
0007:5567155386 7381031016288
Hemmahamnen
Kontor AB 556736-
2156
Hemmahamnen
Kontor AB
Kund-ID, STH392
BOX 90111
120 21 Stockholm
0007:5567362156 7381031016295
Familjebostäder
Årstaberg 559058-
1483
Familjebostäder
Årstaberg
Kund-ID, STH397
BOX 90111
120 21 Stockholm
0007:5590581483 7381031046544

Pappersfaktura endast i undantagsfall

Leverantörer som skickar pappersfaktura eller pdf-faktura använder adresser ovan. Pdffaktura kan skickas med e-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

Fakturareferens

Samtliga fakturor till Familjebostäder måste innehålla nödvändig information för att kunna hanteras. Skatteverket har krav på fakturainnehåll.

Utöver det finns ytterligare krav för att fakturor ska kunna hanteras, det vill säga inför respektive avrop/beställning, uppger beställaren vilket referensnummer som ska gälla. Leverantören ska uppge rätt referensnummer på fakturan och det är viktigt att endast referensen uppges, ej personnamn eller liknande ska anges i samma fält som referensen.

Mer information om e-fakturering till Familjebostäder och stadens övriga bolag finns här att läsa på Stockholms stads webbplats. Fakturor till Stockholms stad och stadens bolag

Vid frågor kan du även kontakta oss på fakturor@familjebostader.com

Faktura ska innehålla följande uppgifter:

 1. Fakturadatum
 2. Unikt fakturanummer
 3. Beställarens namn och fakturaadress (se ovan tabell för fakturaadresser)
 4. Beställarens referens ska märkas på något av följande sätt
  1. ett användarID ex AE12345
  2. ett projektnummer
  3. om beställning sker via Fast2 ett arbetsordernummer ex AO123456 (obs! viktigt med AO innan nummer)
 5. Om aktuellt, projektledarens namn
 6. Om aktuellt, projektnamn
 7. Kopia på eventuella fakturor avseende material samt underleverantörernas fakturor ska bifogas
 8. Ert företags säte
 9. Ert organisationsnummer
 10. Ert momsregistreringsnummer
 11. F-skattebevis
 12. Vad varan/tjänsten avser
 13. När tjänsten levererades
 14. Betalningsvillkor
 15. Förfallodatum
 16. Bank- och/eller plusgiro
 17. Belopp per uppdrag
 18. Fördelning av anbudssumma enligt förekommande anvisning
 19. Momssats
 20. Diarienummer för det avtal fakturan avser ska anges i fritext på fakturan

Innehåll på kreditfaktura

En kreditfaktura ska innehålla den ändring som gjorts av den ursprungliga fakturan. Den ska också innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan. I övrigt ska en kreditfaktura innehålla de uppgifter som krävs för en faktura enligt skatteverket.

Betalningsvillkor

Fakturering ska ske enligt avtal i efterskott och efter det att leveranser som omfattas av fakturan fullgjorts. Betalningstiden ska vara trettio (30) dagar från fakturadatum.

Faktureringsavgifter eller liknande påslag ska inte utgå. Vid försenad betalning har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635). Vid eventuell räntefaktura ska fakturanummer för ursprungsfakturan finnas angiven. 

Vi förbehåller oss rätten att bestrida fakturan även om den är betald.

Påminnelser

Betalningspåminnelser och inkassokrav ska inte skickas som e-faktura, utan ska adresseras till bolagets. Betalningspåminnelse ska endast skickas avseende fakturor som har förfallit. Så kallade kontoutdrag får inte skickas som påminnelse.
Kom ihåg att ange era betalningsuppgifter, organisationsnummer samt hänvisning till ursprungsfakturan. Påminnelser ska skickas via mejl eller post(se fakturaadress i tabellen ovan)

E-post fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se