Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Organisation

Vår organisation är uppbyggd för att vi ska möta upp vårt uppdrag om nöjda kunder, en väl fungerande bostadsmarknad och ett ekonomiskt starkt bostadsbolag.

Organisation

På fastighetsavdelningen finns funktioner för drift, trygghets- och säkerhetsfrågor, lokaluthyrning, bostadsuthyrning och kundservice. Här finns även tio geografiskt indelade förvaltningsteam som ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheterna.

Projektutvecklingsavdelningen ansvarar för projektutveckling, nybyggnation och underhålls- och ombyggnadsprojekt. Här ryms även en särskild enhet som ansvarar för standard- och teknisk expertkompetens.

På avdelningen affärsutveckling finns bland annat kompetens inom juridik och här återfinns enheter för digital utveckling och miljö.

Inom ekonomiavdelningen ryms funktionerna controlling, redovisning, analys och värdering, inköp och upphandling.

HR-avdelningen har det övergripande ansvaret för HR-frågorna på bolaget och ansvarar för att säkerställa bolagets processer inom kompetensförsörjning, ledar- och medarbetarutveckling, arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning.

Kommunikationsavdelningen har ett övergripande ansvar för hyresgästkommunikation, marknadsföring, utveckling av webb och sociala medier samt presskontakter.