Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Regler för godkännande av hyresgäst

Inför kontraktsskrivning behöver du uppvisa intyg som rör ekonomi och tidigare boende. Här kan du läsa vad som gäller för att bli godkänd som hyresgäst hos oss.

Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Stadsholmen och Micasa fastigheter har gemensamma regler för godkännande av hyresgäst. Dessa regler finns i syfte att säkerställa att en sökande kan fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst. Som utgångspunkt gäller att varje ärende ska prövas individuellt varvid kan beaktas de särskilda omständigheter som finns i varje enskilt ärende.

Ekonomi

För godkännande krävs det att den sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar varje månad. För år 2023 är beloppet 5 717 kronor för en ensamstående vuxen och vid sammanräknad inkomst 9 445 kr. Vid sammanräkning av inkomst behöver huvudsökande uppnå minst 4 723 kr, medboende behöver uppfylla resterande belopp. För att få sammanräkna sin inkomst med medboendes inkomst, måste medboende varit skriven på samma adress som huvudsökande i minst 12 månader, eller säga upp nuvarande tillsvidare hyresavtal eller sälja sitt nuvarande ägande.

Sökande till ungdomslägenhet kan godkännas utan att uppfylla inkomstkravet med kompletterande borgen. Sökande behöver då kunna uppvisa, att efter att hyran är betald återstår minst 1 906 kr per månad. Det vill säga en tredjedel av förbehållsbeloppet om 5 717 kr. Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, studiebidrag, ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) från Stockholms kommun, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande.

Referenser från tidigare boende

Om den sökande tidigare innehaft förstahandskontrakt krävs goda boendereferenser, vilket innebär att den sökande ska ha betalt hyra i tid de senaste sex månaderna. Sökande ska inte ha varit störande de senaste 12 månaderna samt skött sin lägenhet. Har den sökande blivit avhyst på grund av hyresskuld kan han prövas som hyresgäst tidigast ett år efter att det tidigare hyresavtalet upphört. Den eventuella hyresskuld som finns skall vara betald innan prövning sker. Om avhysningen avsåg störningar i boendet kan prövningen ske tidigast tre år efter det att det tidigare hyresförhållandet upphört.

Om sökande eller medboende har bostad krävs uppsagt hyreskontrakt alternativt att förmedlingsuppdrag med mäklare för villa eller bostadsrätt uppvisas innan nytt kontrakt tecknas. Bilaga om att avyttra bostad tecknas i samband med hyresavtalet.

Kreditvärdighet

Om den sökande har en skuld ska upprättad avbetalningsplan/skuldsanering kunna styrkas. Avbetalningsplanen/skuldsaneringen ska ha varit aktiv och fungerande i minst 6 månader utan avbrott. Nya anmärkningar får inte ha tillkommit.

Den sökande får inte ha anmärkningar eller skulder som är relaterade till tidigare boende.

Medboende

Medboende är den som avser att bo tillsammans med den sökande. Hyresavtal tecknas med den huvudsökande om den gemensamma inkomsten kan läggas till grund för godkännande. För att få sammanräkna sin inkomst ska huvudsökande och medboende varit skrivna på samma adress i minst 12 månader. För att kunna skriva med den medboende på hyresavtalet behöver medboende vara make/maka till huvudsökanden eller säga upp nuvarande tillsvidare hyresavtal eller sälja sitt nuvarande ägande. Eventuell överlåtelse av hyresavtal regleras av hyres-, sambo- och äktenskapslag.

Studentlägenheter

För att få hyra en studentlägenhet måste du kunna visa att du studerar vid eller att du har fått ett antagningsbesked till:

  • Högskola, universitet KY- eller YH-utbildning i Stockholms län eller via distansstudier både i och utanför Stockholms län.
  • För studier på forskningsnivå behövs ett intyg från skolan som handledaren eller professorn skriver.
  • Yrkesutbildningar inom Komvux i Stockholms län eller via distansstudier både i och utanför Stockholms län

Hyresvärden förbehåller sig rätten att göra en fri prövning av den sökande. Studentbostaden upplåts som tillfällig genomgångsbostad under förutsättning att du bedriver aktiva högskolestudier om minst 15 högskolepoäng/termin, KY- eller YH-studier på minst halvfart eller yrkesutbildning inom Komvux på minst halvfart.

Komplettering till reglerna vid särskilda behov

Med hänsyn till dem som redan bor i fastigheten, den nya hyresgästen och hela området kan det behövas att i enstaka fall göra kompletteringar till kraven ovan. Eventuella kompletteringar till kraven ska framgå av lägenhetsannonsen.