Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda familjebostader.com och vi strävar ständigt efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Men vi är medvetna om att det finns delar som inte är helt tillgängliga. Här berättar vi om det.

Lagen om tillgänglighet

Familjebostäder är en del av Stockholms stad. Vi följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här kan du läsa mer om lagen: www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen

Rapportera till oss

Vi arbetar hela tiden för att göra vår webbplats mer tillgänglig. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på kontakt@familjebostader.com eller 08-737 20 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning ska se till att alla följer lagen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du anmäla problem med tillgänglighet på www.digg.se/tdosanmalan

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar för att tillgängligheten ska vara så bra som möjligt. Här beskriver vi de punkter som ännu inte uppfyller tillgänglighetskriterierna.

  • Vissa formulär innehåller än så länge inte ifyllnadsstöd med förväntat innehåll angivet. Det kan försvåra när man ska fylla i vanligt förekommande information som t ex e-postadress, namn och telefonnummer. Det saknas delvis tydliga felmeddelanden om man inte har fyllt i formulären korrekt.
  • Det finns PDF:er på webbplatsen som inte är helt tillgängliga.
  • Det saknas stöd för skärmläsare i form av så kallade aria attribut för vissa komponenter.
  • Lösningen för pressrummet har även en del brister i tillgänglighet.

Vi arbetar för att åtgärda de brister i tillgänglighet som kvarstår på webbplatsen.

Hur har vi testat webbplatsen?

Experter på företaget Consid har gjort en granskning av de publika delarna av familjebostader.com. Granskning, som gjordes i mars 2021, har gjorts både manuellt och med olika testverktyg.

Webbplatsen är granskad efter ett urval av de riktlinjer som är sammanställda av Vägledningen för webbutveckling och presenterade på webbriktlinjer.se. Dessa 48 riktlinjer (https://webbriktlinjer.se/wcag/) förklarar, illustrerar och exemplifierar alla WCAG-kriterier på nivå A och AA, det vill säga de som i webbdirektivet och annan reglering pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service.

Den här redogörelsen är godkänd av Mia Wester Carlsson, webbansvarig på Familjebostäder.