Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Framtidens hem

Familjebostäder arbetar för moderna och klimatsmarta bostäder. Steg för steg blir våra bostäder mer uppkopplade och energisnåla.

Framtidens hem

Den tekniska utvecklingen går snabbt och innebär helt nya möjligheter för våra hem. Mycket vi inte trodde var möjligt för bara några år sedan är redan verklighet i dag. Lampor tänds och släcks med hjälp av telefonen. Kaffebryggaren slås på så att kaffet är lagom klart när du kliver ut i köket på morgonen. Dammsugaren kan sättas på från mobilen när du är på jobbet. Mycket kan du välja själv som hyresgäst. Annat ligger på oss som hyresvärd att installera och skapa förutsättningar för.

Nu intensifierar vi på Familjebostäder resan mot mer moderna bostäder. Vårt mål är att möta de förväntningar som finns hos våra hyresgäster med energisnåla och uppkopplade hem. Var med på resan mot smartare bostäder där servicen ökar och klimatpåverkan minskar!

AI ett sätt att spara energi

Vi ser nu över möjligheterna att med hjälp av artificiell intelligens kunna styra så att vi sparar energi i våra hus. Med hjälp av AI kan vi förutse energianvändning bättre och på det sättet också optimera driften. Det kan förbättra övergången mellan olika utomhustemperaturer på höst och vår.

Genom att nyttja AI vill vi optimera driften i våra fastigheter för att undvika effekttoppar. En jämnare temperatur leder ofta till en minskad förbrukning, vilket är win-win både för klimatet och för hyresgästerna.

Mobilitet – enkelt att leva utan bil

Nästa år förväntas antalet stockholmare överstiga 1 miljon. Vi bygger en tätare stad med fler bostäder för att alla nya stockholmare ska bo bra. Samtidigt förändras våra resvanor. Allt fler bilar är eldrivna i behov av laddstolpar, antalet parkeringsplatser minskar i takt med att möjligheterna att åka kollektivt och cykla ökar. Måste vi verkligen ha varsin bil?

Familjebostäder har tagit fram en mobilitetsstrategi för att tänka rätt redan från början när vi bygger nytt. I dag ingår bra utrymmen för cyklar, tillgång till cykel- och bilpool, laddstolpar när vi planerar för nya hus. Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att leva utan egen bil.

Enklare vardag med fler e-tjänster

En del frågor kräver att man möts personligen, men det mesta kan göras utan att behöva vänta i telefonkö eller passa öppettider på ett besökskontor. Allt fler ärenden kan utföras dygnet runt via mobilen - i soffan, på bussen eller när barnen lagt sig.

På Mina sidor bokar du enkelt tvättstugan, gör felanmälan, ser status för ditt lägenhetsunderhåll och ändrar dina kontaktuppgifter. Behöver du en parkeringsplats signerar du avtalet direkt på Mina sidor.

Inom kort kommer du att även att kunna signera avtal för lediga förråd digitalt och på sikt kommer detsamma att gälla för bostadsavtal. Målet är helt enkelt att underlätta din vardag. Och att du ska ha enkel tillgång till allt som rör din lägenhet och ditt boende via Mina sidor.

Solceller och batterilager

Stockholms stad har som mål att bli fossilfritt och klimatpositivt till år 2040. Alla måste bidra för att vi ska det målet. Familjebostäder har minskat sin klimatpåverkan med 40 procent på tio år. I dag har ungefär 30 av våra fastigheter har solceller på taken, totalt ungefär 6000 kvm och det ska öka till 9000 kvm till år 2023. När vi bygger nya hus så planerar vi för att minst 20 procent av fastighetens elbehov ska komma från solceller.

Solcellerna producerar mellan 15-40 procent av fastigheternas elbehov. När solen lyser som mest och solceller producerar mycket solel, så uppstår ibland solelöverskott som vi då säljer till elnätet. Vi säljer cirka 25 procent av vår solelproduktion till nätet. För att öka vår egenanvändning av solel så har vi i två fastigheter skaffat batterier för att lagra solelen när det uppstår solelöverskott. Batterierna bidrar till att halvera solelöverskottet. Mer solel går tillbaka direkt till fastigheten.