Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Trygga och säkra hem

Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att våra hyresgäster ska känna sig trygga i sina hem och bostadsområden.

Trygga och säkra hem

Familjebostäders trygghetsarbete handlar både om säkra och omhändertagna fastigheter och om trygga, trevliga utemiljöer. Vårt mål är att alla våra hyresgäster ska känna sig trygga där de bor, med sina grannar och i sitt bostadsområde.

Tillsammans med boende och i samverkan med andra fokuserar vi på aktiviteter som stärker tryggheten och skapar gemenskap i våra bostadsområden.

VI SER OM FASTIGHETERNA

Det är viktigt för oss att våra fastigheter har ett starkt skydd mot inbrott och skadegörelse. Alla fastigheter och områden ronderas regelbundet av våra medarbetare i syfte att upptäcka akuta fel. Det kan handla om lampor som behöver bytas ut eller en dörr som kärvar.  

Vid behov utrustas fastigheten med ett så kallat trygghetspaket. Det innebär att vi rustar upp källare med målning av väggar och dammbindande golv, skalskydd med brytförstärkta dörrar, rörelsestyrd belysning i förrådsutrymmena, samt införande nytt låssystem med elektroniska nycklar till källarens allmänna utrymmen.

Våra medarbetare utbildas i brottsförebyggande förvaltning för att öka hyresgästernas upplevda och faktiska trygghet.

Välkomnande utemiljöer

Förnyelse av våra utemiljöer sker utifrån de behov vi ser, oavsett om det handlar om välkomnande, trivselskapande eller tryggare gårdar. Det kan handla om buskage som är för höga, asfalt som är trasig. Vi tar bort buskage och anlägger rabatter eller stenlägger för att öppna upp mörka ytor.

Bevakningskameror

Som ett led i att erbjuda våra hyresgäster ett tryggt och säkert boende använder vi bevakningskameror i vissa av våra fastigheter.

För att vi som fastighetsägare ska få sätta upp en kamera i en fastighet måste det finnas ett klart och tydligt definierat berättigat intresse och ett tydligt ändamål med åtgärden. Det kan till exempel handla om att förebygga brott, underbygga rättsliga anspråk eller komma till rätta med störningar.

Att montera en bevakningskamera är aldrig ett förstahandsalternativ utan kan komma i fråga första när andra alternativa åtgärder prövats.

Systematiskt brandskyddsarbete

Genom regelbundna kontroller ser vi till att brandskyddet fungerar i våra fastigheter. Vi förser alla våra bostäder med brandvarnare och brandfilt och har även en rutin vid nybyggnation och ombyggnation som ytterligare stärker brandskyddet i bostäder och lokaler som hyrs ut. Det är också viktigt att våra hyresgäster på ett säkert sätt kan utrymma från sina bostäder och lokaler om olyckan trots allt är framme.

Social hållbarhet

I våra prioriterade områden Rinkeby, Tensta, Farsta/Fagersjö och Rågsved finns särskilt stora sociala utmaningar och här vill vi ta ett stort ansvar för att vända utvecklingen och öka tryggheten. Därför samarbetar vi med lokala aktörer så som idrottsföreningar, ideella organisationer och lokala företagare för att möta de lokala behoven. Aktiviteter utformas efter de grupper som har störst behov.

I samverkan med fastighetsägarföreningarna i Järva, Rågsved och Hässelby-Vällingby genomförs bland annat trygghetsbesiktningar och trygghetsvandringar. Vi samverkar också med kommunpoliser, stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen för att öka tryggheten på lång sikt.

Sommaraktiviteter

Varje sommar erbjuder vi aktiviteter för våra hyresgästers barn tillsammans med stadens andra kommunala bostadsbolag. På detta sätt vill vi stärka trivseln, tryggheten och stoltheten i våra bostadsområden.