Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Bevakningskameror

Som ett led i att erbjuda våra hyresgäster ett tryggt och säkert boende använder vi bevakningskameror i vissa av våra fastigheter.

För att få sätta upp en kamera i en fastighet måste det finnas ett klart och tydligt definierat berättigat intresse och ett tydligt ändamål med åtgärden. Det kan till exempel handla om att förebygga brott, underbygga rättsliga anspråk eller komma till rätta med störningar.

Att montera en bevakningskamera är aldrig ett förstahandsalternativ utan kan komma i fråga första när andra alternativa åtgärder prövats. Den lagliga grunden för kamerabevakning är en intresseavvägning. Bevakningen är alltså tillåten om den är nödvändig för ett ändamål som rör ett berättigat intresse, om inte den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten väger tyngre.

Där vi har bevakningskameror uppsatta finns alltid informationsskyltar som visar att vi filmar, vem som är ansvarig och kontaktuppgifter till Familjebostäder dit man kan vända sig med frågor. Skyltarna är placerade så att du kan se dem innan du går in i en fastighet som övervakas.

Inspelat material används enbart för avsett syfte och endast ett fåtal personer på Familjebostäder har åtkomst till materialet. Det inspelade materialet kan efter begäran komma att lämnas ut till andra myndigheter om de har ett berättigat behov att ta del av uppgifterna (exempelvis till Polisen vid en förundersökning). Vi lagrar inspelat material i enlighet med Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Efter 2 veckor raderas innehållet automatiskt. Vi utvärderar regelbundet behovet av befintliga kameror.

Mer information

Läs mer om dina rättigheter avseende personuppgiftshantering under rubriken ”Dina rättigheter” på sidan ”Behandling av personuppgifter”. Fastighetsägarna, Sveriges allmännytta och Hyresgästföreningen har tillsammans tagit fram en vägledning med mer information om kamerabevakning i flerfamiljehus. Du hittar även information hos Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn utifrån Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. 

Frågor, synpunkter och eventuella klagomål på Familjebostäders behandling i samband kamerabevakning kan skickas till bolagets dataskyddsombud: dso@familjebostader.com. Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du via länken.