Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Besiktning inför utflytt

Din lägenhet kommer att besiktigas innan du flyttar. Besiktningen sker i allmänhet under den första uppsägningsmånaden. Familjebostäders hör av sig till dig för att boka tid för besiktning respektive visning av lägenheten. Observera att du kan bli betalningsskyldig för skador som inte räknas som vanligt slitage.

Så går besiktningen till

Biträdande förvaltare kontrollerar om något i lägenheten har gått sönder eller skadats. I protokollet står om det är något som du själv kan åtgärda. Biträdande förvaltare anger också om det finns skador som anses vara större än vanligt slitage som du blir ersättningsskyldig för.

Under besiktningen bedöms bland annat ytskikt som tapeter, golv, luckor, dörrar och vitvaror. I bedömningen tar biträdande förvaltare hänsyn till hur gamla tapeter och golv är.

Skador som du kan behöva betala för

 • Stora och många hål efter till exempel en bokhylla.
 • Porslin som är skadat, exempelvis toalettstol och handfat.
 • Hål i dörrar och golv.
 • Inrökta lägenheter där ommålning (patentering) krävs innan ny hyresgäst kan flytta in.
 • Fettfläckar på väggen bakom sängen som oftast beror på att sängen saknat huvudgavel.
 • Rivskador på tapet.
 • Trasiga speglar eller fönsterrutor.
 • Inredning och originaldelar som tagits bort.

Viktigt att veta inför besiktningen

 • All utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, badrumsskåp, köksskåp och hatthylla och så vidare) måste finnas i lägenheten vid besiktningen.
 • Vid besiktningen får golv inte vara dolda av heltäckande mattor.
 • Digitalbox och brandvarnare tillhör lägenhetens utrustning och ska därför lämnas kvar när du flyttar.  

Innan du flyttar

Innan du flyttar behöver du åtgärda eventuella besiktningsanmärkningar. Om nya skador uppkommer efter besiktningen, eller om dolda skador framkommit, måste du meddela Familjebostäder.

En noggrann flyttstädning är viktig för att nästa hyresgäst ska kunna flytta in i lägenheten utan ytterligare städning. OBS, om städningen inte blir godkänd kan du komma att debiteras för en ny städning. Alla utrymmen som tillhör lägenheten måste städas, inklusive balkong, förråd och eventuellt garage. Ta gärna hjälp av vår checklista för flyttstädning om du städar själv. Om du inte har tid att städa beställer du en flyttstädning av en städfirma. Du kan använda rutavdrag. 

Om du har en egen diskmaskin eller tvättmaskin som du ska ta med dig är det viktigt att anslutningarna pluggas, så att vatten- och avloppsrör inte står och läcker och orsakar fuktskador. Det räcker inte att bara stänga av kranen eftersom det är tryck på vattnet i rören. Pluggningen ska göras på ett fackmannamässigt sätt av en VVS-entreprenör.

Brister i städning och dolda/nya skador som framkommer 

Den nya hyresgästen får med sig besiktningsprotokollet och har åtta dagar på sig att meddela eventuella anmärkningar till Familjebostäder. Om brister i städningen eller nya/dolda skador framkommer gör biträdande förvaltare en ombesiktning av lägenheten.

Om det blir kostnader för undermålig städning eller för att det uppkommit nya skador dokumenterar biträdande förvaltare det med foto, och skickar eventuell faktura till dig.  

Vid lägenhetsbyte

Vid lägenhetsbyte tar Familjebostäder inte ansvar för städning och nya anmärkningar om ni väljer att byta lägenhet innan kontraktet börjar gälla. Det gäller också om du flyttar ut och gör en överenskommelse med den nya hyresgästen om tidigare inflytt.    

Ta med dig dina saker och lämna eventuella bruksanvisningar

När du flyttar måste du ta med dig alla dina tillhörigheter som finns i lägenheten, men också de saker som du förvarat i förråd, garage och på balkong/uteplats.

Om du fått bruksanvisningar och/eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du dessa i lägenheten till nästa hyresgäst. (Även box i de lägenheter där det finns).