Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Årsta Vårdprogram

Som kommunalägt bostadsbolag har vi ett stort ansvar för att det rika bestånd av bostadsmiljöer som finns i Stockholm utvecklas och förvaltas och med detta följer att även kulturhistoriska värden bevaras.

Årsta Vårdprogram

Årsta Centrum uppfördes under åren 1943-1954 som en modern centrumanläggning med syfte att bidra med kvalitativa funktioner till den nya stadsdelen Årsta. Skapandeprocessen kring centrumanläggningen var omfattande och utfördes med hög ambitionsnivå av arkitekterna bröderna Erik och Tore Ahlsén.

Centrumet har Stockholm stads högsta kulturhistoriska klassificering och är även utpekad som riksintresseområde för kulturmiljövården. Vårt ansvar som fastighetsägare är att säkerställa att den här unika fastigheten både kan användas av dagens stockholmare och att dess kulturhistoriska värden bevaras för framtiden.

Vårdprogrammet

Programmet ger kunskap till den personal som ansvarar för daglig drift och förvaltning av fastigheten. Den ger riktlinjer och värdefull information till oss och de entreprenörer vi anlitar för att underhålla och bygga om i fastigheten. Vårdprogrammet är också en spännande redogörelse för alla de detaljer och lösningar som finns i en kulturhistorisk unik fastighet som fortsätter att fylla en viktig funktion i Stockholm, nu och in i framtiden. Vårdprogrammet beskriver centrumanläggningens olika miljöer och beståndsdelar för att man ska kunna förstå dess komplexitet och sammansatta karaktär. Författare till Vårdprogrammet är Claes Reichmann, Antikvarie.  

Ladda hem

För att programmet ska kunna användas och spridas på bästa sätt har produktionen delats upp i olika delar. Du kan ladda ner dem här på sidan.
För tillfället kan du ladda ner del 1 och 4, del 2 och 3 kommer att finnas tillgängligt inom kort. Det går också att beställa del 1 i tryckt form.

Del 1: Kulturvärde, Historik, Förvaltning, Nulägesbeskrivning
Del 2: Rumsbeskrivningar
Del 3: Ritningar
Del 4: Program för färgsättning