Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Miljöpolicy och miljömål

För att minska bolagets miljöpåverkan och för att säkerställa ett arbetssätt som ger ständiga miljöförbättringar är Familjebostäder miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Driftcentral

Certifieringen ger ett systematiserat arbetssätt för att nå bolagets miljömål om minskade växthusutsläpp, minskat energibehov, ökad matavfallsutsortering, ökade mängder källsorterat avfall, miljöprestanda i byggprojekt och radonåtgärder.

Miljö- och energipolicy

Familjebostäder driver den hållbara utvecklingen framåt genom att erbjuda ett giftfritt boende med minimal klimatpåverkan. Vi arbetar för ständigt förbättrad miljö- och energiprestanda genom att:

 • Minska energibehovet i våra fastigheter, öka vår egen förnybara energiproduktion och fasa ut farliga ämnen i byggmaterial och produkter.
 • Minimera resurs- och materialanvändningen. Det avfall som ändå uppkommer ska återanvändas eller återvinnas.
 • Bygga och förvalta våra fastigheter med hänsyn till klimatförändringar.
 • Utveckla lösningar för att minska vår miljöbelastning i alla led i samarbete med våra hyresgäster, leverantörer, entreprenörer och myndigheter. 
 • Ligga steget före och ta aktivt ansvar i enlighet med gällande lagar och krav.
 • Ge våra hyresgäster möjlighet att leva hållbart i våra hus.
 • Öka kunskapen kring miljö- och energifrågor hos bolagets medarbetare.

Miljömål 2021

 • Klimatneutralitet 
  Minskat CO2e (fossilbränsle) utsläpp till 17 950 ton CO2e
 • Energi
  Minska energibehovet till 118,5 kWh/kvm, år (Atemp)
 • Giftfri boendemiljö
  Öka andelen godkända byggvaror till 98%
 • Avfall
  Öka andelen hushåll med tillgång till matavfallinsamling av totalt antal hushåll till 75%.