Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Rättvist byggande

Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser i Stockholm. Människor utnyttjas och oärliga företag tjänar pengar på deras och beställarens bekostnad. Satsningen Rättvist byggande skapar sund konkurrens på lika villkor.

Fastighetsbolag går samman mot fusk i byggbranschen

– När vi bygger ska det vara utan fusk, säger Jonas Schneider, VD på Familjebostäder. 

Rättvist byggande är en satsning för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Flera år av högkonjunktur inom byggbranschen i Sverige har lett till brist på arbetskraft och det förekommer allt oftare misstankar om fusk, vilket bekräftas av myndigheter och branschorganisationer.

Som allmännyttigt bostadsbolag vill vi ta ett särskilt ansvar. Våra hyresgäster ska kunna lita på att deras lägenheter är byggda på rätt värderingar. Det handlar om sund konkurrens på lika villkor och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.

Vad menar vi med sund konkurrens?

Våra byggarbetsplatser ska vara fria från oegentligheter. Våra entreprenörer och deras underentreprenörer ska vara seriösa och betala skatt och sociala avgifter samt ge sina anställda goda arbetsvillkor med skälig lön, arbetstid och semester. Syftet är att se till att inga företag vinner offentliga kontrakt med osunda metoder. Familjebostäder genomför alla upphandlingar med tydliga arbetsrättsliga villkor gällande lön, semester och arbetstid. Det gäller även underentreprenörer. På våra byggarbetsplatser ska alla ha ID06-kort, ID-handling och om så krävs, arbetstillstånd.

Så här jobbar vi med Rättvist byggande

Modellen rättvist byggande ligger i framkant vad gäller kontroll av oegentligheter på byggarbetsplatser.

  • Våra medarbetare utbildas i Rättvist byggande.
  • Samtliga entreprenörer på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss.
  • Arbetsplatskontroller görs oannonserat på byggarbetsplatserna. Vi arbetar tillsammans med säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution, SRS, som följer upp att hela kedjan av entreprenörer uppfyller kontraktskraven. Exempelvis kontrolleras att samtliga på byggarbetsplatsen har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
  • Våra byggarbetsplatser skyltas med Rättvist byggande.
  • Vi uppmanar att anmäla misstankar om oegentligheter till Fair Play Bygg, en oberoende funktion som drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.
  • Vid avvikelser förs en dialog med huvudentreprenören om krav på åtgärder och möjliga påföljder. Lagbrott anmäls alltid till polisen och/eller berörd tillsynsmyndighet.

Samverkan mellan flera aktörer

Rättvist byggande är ett samarbete mellan allmännyttan i Stockholm, flera tillsynsmyndigheter inom området samt branschorganisationer: Familjebostäder, Micasa, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Skolfastigheter i Stockholm (Sisab) samt Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Stockholms Byggmästareförening och Fair Play Bygg.

Anmäl fel och brister

Om du misstänker att lagar och avtal inte följs kan du göra en anonym anmälan till Fair Play Bygg, en oberoende organisation som lämnar informationen vidare till ansvarig myndighet. Anmäl till tipsa@fairplaybygg.se