Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Stadsodling = gemenskap + egenodlat

Vi har stadsodlingar i Aspudden, Axelsberg, Bandhagen, Enskede Gård, Fagersjö, Hjorthagen, Högdalen, Larsboda, Farsta strand, Tallkrogen, Rinkeby, Riksby, Rågsved, Tensta och Västertorp.

Tredelad bild med äppelgrenar, prunkande odlingslådor och gröna tomater på planta.

Våra stadsodlingar ska vara till glädje både för hyresgästerna som odlar och för alla andra som får njuta av grönskan som skapas. På vissa ställen finns det sittplatser och grill som är till för alla våra boende vid odlingen. Ibland har Familjebostäder också planterat fruktträd och bärbuskar utanför odlingen så att det ska finnas något som alla kan smaka på.

Så funkar det

I våra stadsodlingar odlar hyresgästerna till exempel grönsaker, kryddor, bär och blommor för eget bruk och som de skördar själva. Vi står för odlingslådorna, naturjord och kögodsel (odlarna betalar alltså ingenting för detta) inför varje odlingssäsong. Hyresgästen står för all skötsel av sin plats i lådan. Ett villkor för att odla hos oss är att du följer reglerna för odlingsplatsen.

Odla bi- och klimatvänligt

 • Odlingen ska vara utan kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel.
 • Kemiska bekämpningsmedel skadar bin, humlor, fjärilar och andra pollinatörer. Många arter minskar i antal och vissa är starkt hotade. Pollineringen är viktig för växterna och vi människor behöver den för vår matförsörjning.
 • Konstgödsel brukar innehålla den giftiga tungmetallen kadmium, har stor klimatpåverkan under tillverkningen och bidrar till övergödning i sjöar och hav.

De här växterna får du inte odla

Invasiva växter har flyttats från sin ursprungliga miljö med hjälp av människan. I sin nya omgivning börjar de sprida sig snabbt och kan orsaka stor skada på miljön. Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald både i Sverige och övriga världen enligt Naturvårdsverket. Därför får du inte odla invasiva växter som: 

 • Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus
 • Gul skunkkalla, Lysichiton americanus
 • Jättebalsamin, Impatiens grandulifera
 • Jätteloka, Heracleum mantegazzianum
 • Jättesimbräken, Salvinia molesta
 • Kabomba, Cabomba caliniana
 • Kanadensiskt gullris, Solidago canadensis
 • Kirskål, Aegopodium podagraria
 • Parksallat, Lactuca macrophylla
 • Parkslide, jätteslide, Reynotria cuspidata, R. japonica och R. saccharlinensis
 • Sidenört, Asclepias syriaca
 • Sjögull, Nymphoides peltata
 • Tromsöloka, Heracleum persicum
 • Uppländsk vallört, Symphytum x uplandicum
 • Vresros, Rosa rugosa (OBS! Inte namnsorter i handeln)

Regler för odlingen

 • Odlingsplatsen är öppen för alla boende som mötesplats. För att alla ska kunna njuta av den grönska du skapar är det inte tillåtet att sätta upp stängsel runt din odling.
 • Familjebostäder ordnar odlingslåda, jord, tillgång till vatten och vissa trädgårdsverktyg som du och de andra odlarna får dela och använda.
 • Du får inte odla invasiva växter. Se lista ovan.
 • Se till att gräsklipparen kan ta sig fram. Vår entreprenör sköter marken och klipper gräset med maskin runt lådorna vid behov. Du behöver se till att gräsklipparen kan komma fram och att plantor inte hänger i vägen.
 • Odlingslådorna är numrerade och du blir tilldelad en låda eller del av en låda. Du får bara odla på tilldelad plats – inte ställa dit egna lådor/krukor eller odla på marken utanför din låda.
 • Du sköter om odlingen själv och får skörda det som du har planterat. Du får plantera/odla grönsaker, frukt, kryddor eller blommor.
 • Odla bi- och klimatvänligt. Odlingen ska vara utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. 
 • Du håller städat runt din låda året runt så att området är trevligt och säkert för att boende att vara på. Släng skräp och tomma jord- och gödselpåsar på rätt ställe. Det är inte tillåtet att förvara saker i lådan.
 • Du ska ha börjat plantera på din plats senast den 30 juni. 
 • Du är välkommen att odla på tilldelad plats tillsvidare. Om det blir aktuellt att till exempel dela upp stora lådor hör vi av oss till dig inför en ny odlingssäsong. 
 • Odlingsplatsen är till för våra boende i området. Om du flyttar från området och/eller från Familjebostäder får du inte ha kvar din plats. Använd formuläret för uppsägning av din odlingsplats här på sidan. Lämna tillbaka eventuell nyckel för odlingen som du fått låna till Familjebostäders besökskontor.
 • Om din odling förstörs eller blir stulen får du ny jord av Familjebostäder om du behöver. Du får dock själv ordna nya frön/plantor.
 • Information om odlingen och din odlingsplats är i första hand digital. Titta gärna in här på sidan som uppdateras löpande vid behov. Vi använder också vårt nyhetsbrevsverktyg för att skicka mejl om din odlingsplats. För att du ska kunna ta del av dem är det viktigt att du inte avanmäler dig från digitala nyhetsbrev från oss. 

Ny jord och nytt gödsel

 • Senast i slutet av maj ställer vi ut plantjord och kogödsel vid odlingarna.
 • Du som har en avtalad plats är välkommen att fylla på din låda innan mitten på juni.
 • Följ instruktionerna som läggs ut här eller sätts upp på plats så att det räcker till alla.
 • Lägg tomma säckar i plaståtervinningen i miljöstugan/grovsoprummet. Finns det ingen sådan behållare lägger du dem i hushållssoporna. Om alla plockar upp efter sig får den härliga grönskan du skapar vara i fokus och vi undviker att plasten blåser iväg och hamnar i naturen.

Lediga platser?

 • När det finns lediga platser i en odling inför säsongsstart går vi ut med information till våra hyresgäster i närheten.
 • Då hittar du formulär för att ansöka om en plats här nedanför.
 • Detsamma gäller när vi startar nya stadsodlingar. 
 • Perioden för att ansöka inför säsongen 2024 har inte öppnat.

Vad händer sen?

 • Platserna fördelas i turordning efter hur snabbt en anmäler sig.
 • OBS. Du måste också bo hos oss i området eller i den fastighet eller på de eventuella gatuadresser som listas på respektive stadsodlingssida. 
 • Vi har tyvärr inte möjlighet att kontakta alla intresserade. Om du får en plats blir du kontaktad via mejl. Inför årets säsong 2023 har vi skickat ut mejl den 3 maj.

Ingen stadsodling på din gård/i ditt område?

 • Önskemål om nya odlingar inför säsongen 2024 tar vi emot 11 oktober till 8 november innan kl 17 i år.
 • När vi tar emot tips om nya odlingsplatser kommer det att finnas ett särskilt förmulär här nedanför som du kan fylla i. 
 • Perioden för önskemål inför 2024 är nu slut. Tack alla som skickade in! Vi har fått in väldigt många önskemål och ska göra vårt bästa för att hinna gå igenom alla.
 • Vår utemiljögrupp går igenom önskemålen, tittar på om det finns lämplig yta med mera och fattar beslut tillsammans med berörd förvaltare.
 • Om det blir nya odlingar hittar du formulär för ansökan till dessa här inför våren 2024.