Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Grovsopor

Grovsopor är sådant som är för stort eller för tungt för att läggas i den vanliga soppåsen.

I kärlet för grovavfall lägger du både brännbara och ej brännbara saker som inte är förpackningar och som är för stora eller för tunga för soppåsen. Exempelvis leksaker, trälådor, porslin, keramik och saker i plast som inte är förpackningar.

Följ instruktionerna i miljöstugan eller grovsoprummet. Grovsopor som är för stora för att lämna här kan du lämna på någon av Stockholm Vatten och Avfalls återvinningscentraler.

Vad händer med grovsoporna?

Vår grovsopsentreprenör transporterar grovavfallet till en anläggning där det sorteras efter material. Trä, metall och brännbara produkter sorteras ut för återvinning och energiutvinning. Metall körs till en metallåtervinnare som levererar till smältverk i Sverige. Utsorterat trä flisas och används som bränsle vid energiutvinning och produktion av fjärrvärme. Vissa saker som inte går att förbränna eller återvinna på annat sätt läggs på deponi.

Familj som ska sopsortera vid sopbehållare utomhus

Sopor och återvinning

Här kan du som bor hos Familjebostäder läsa var du lämnar olika sorters sopor. Varje år uppkommer cirka 14 500 ton sopor från våra hyresgäster. Vår målsättning är att du på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna lämna dina sorterade sopor i en miljöstuga nära dig.