Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Överlåtelse

Enligt regler i hyreslagens kan en hyresgäst i vissa fall överlåta hyresrätten till annan person om det är så att man själv inte längre ska använda lägenheten.

Du ansöker om överlåtelse

Om det skulle vara aktuellt skickar du in en ansökan om överlåtelse av hyresavtal till Familjebostäder. När du lämnat in en ansökan till oss så prövar vi ditt ärende särskilt. Några generella tillstånd ges inte.

Förutsättningar för överlåtelse

En förutsättning för överlåtelse av hyresavtal är att parterna är närstående till varandra och att de varaktigt har sammanbott under de tre senaste åren. En sista förutsättning för överlåtelse är att den som ska överta lägenheten blir godkänd enligt våra regler. Det är du som hyresgäst som vid ansökan måste styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Ansöker dödsbo om överlåtelse ska ansökan undertecknas av person som har rätt att teckna i dödsboets namn. Denna rätt ska styrkas med fullmakt.

Bifoga rätt handlingar

  • Personbevis, inte äldre än tre månader, för både avtalsinnehavaren och den sammanboende, ska bifogas ansökan. Personbevisen ska innehålla adressuppgifter samt uppgift om datum för inflyttning.
  • Aktuellt och styrkt arbetsgivarintyg eller motsvarande med inkomstuppgift. Egenföretagares inkomst styrks exempelvis från revisorer, F-skattesedel och preliminär deklaration.
  • Tre senaste lönespecifikationer.

Om du har frågor

Om du har frågor kring överlåtelse är du välkommen att kontakta kundservice.