Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Mobilitet - enkelt att leva utan bil

2023 förväntas antalet stockholmare överstiga 1 miljon. Vi bygger en tätare stad med fler bostäder för att alla nya stockholmare ska bo bra. Samtidigt förändras våra resvanor. Allt fler bilar är eldrivna i behov av laddstolpar, antalet parkeringsplatser minskar i takt med att möjligheterna att åka kollektivt och cykla ökar. Måste vi verkligen ha varsin bil?

Mobilitet - enkelt att leva utan bil

Cykeltvätt i Farsta Strand

Familjebostäder tog fram en mobilitetsstrategi 2019 för att tänka rätt redan från början när vi bygger nytt. I dag ingår exempelvis bra utrymmen för cyklar, tillgång till cykel- och bilpool och stationer där hyresgästen kan meka med sin cykel när vi planerar för nya hus. Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att leva utan egen bil.

Hittills har mobilitetstjänster främst införts i områden där vi byggt nya hus och då förlagts till den nya fastigheten, men på sikt vill vi erbjuda alla våra hyresgäster dessa tjänster.

Våra mobilitetstjänster

Bilpool
Idag har vi bilpool i Bandhagen, Hagastaden, Rågsved, Farsta strand och Årsta. Näst på tur står Älvsjöstaden och Drevvikshöjden. Bilpoolerna är även öppna för andra kringboende att nyttja om de ansluter sig till bilpoolsleverantören.

Cykelpool
Våren 2022, startade vår första cykelpool! Det är kv. Bjurö 2 i Farsta Strand som är först ut. Här har vi ett avtal med Pedalink (f.d Cykelpoolen) som driver en cykelpool med ellådcyklar. Inledningsvis är det endast de hyresgäster som bor i just det kvarteret som har tillgång till poolen. Cykelpooler kommer även installeras i bland annat Drevvikshöjden.

Cykelfaciliteter
Cykelparkeringar, väderskydd, dörröppnare, plats att fixa/meka med cykel och plats att spola/tvätta av cykeln. 

Arbete pågår för att utveckla nya tjänster

30-dagars SL-kort
I ett antal nyproduktionsprojekt har vi åtagit oss att erbjuda hyresgästerna prova-på-kort till kollektivtrafiken. Hyresgästerna får ett 30-dagarskort per lägenhet i samband med inflyttningen. Först ut att ha fått kort är våra nya hyresgäster i Älvsjöstaden, Drevvikshöjden, Järflotta 6 och Väddö 2. Detta är en testpilot som utvärderas efter hand. 

Pilotprojekt leveransboxar
Tillsammans med Stockholmshem och Svenska Bostäder genomför vi just nu ett projekt där vi placerat ut leveransboxar på ett antal platser i Farsta, Farsta strand och Fagersjö. Boende i området kan i samband med att de e-handlar välja att få sitt paket levererat till boxarna. Platserna arrenderas av PostNord och Iboxen som är två aktörer med olika affärsmodeller. Inför utplaceringen har vi skickat ut enkäter till de boende. Vi kommer att göra en uppföljande undersökning i samband med utvärderingen som nu startat och kommer att slutföras i höst. 

Pilotprojekt mobilitet i Stockholmshusen
I Stockholmshusprojektet genomförs ett pilotprojekt där fastigheten i Bjurö 2 i Farsta Strand är en del. Där har vi tillfört ytterligare mobilitetstjänster för att undersöka hur hyresgästerna upplever att dessa bidrar till att förenkla vardagen utan att äga egen bil.

En sådan tjänst är laddskåp för elcykelbatterier. Skåpen är installerade i cykelrummen och inledningsvis får man nyttja skåpen gratis. 

Det är viktigt att testa sig fram tillsammans med hyresgästerna för att vi ska kunna leverera de tjänster som fungerar i realiteten.