Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Gröna och trivsamma gårdar

Vi vill erbjuda trivsamma boendemiljöer till alla som bor hos oss. Förutom att gårdarna ska vara gröna och trevliga ska de också vara trygga platser som är tillgängliga för alla boende. Gårdarna ska vara vackra att se på oavsett årstid.

Gröna och trivsamma gårdar

För skötsel av de gröna ytorna och gårdarna har vi avtal med markentreprenörer. De klipper gräs och buskar, planterar och rensar rabatter. Markentreprenörerna sköter också yttre städning, lövupptagning och snöröjning åt oss.

Träd                     

Träd kan vara ett tydligt inslag i många kulturhistoriska miljöer och ger staden dess karaktär. Dessutom är träden värdefulla för den biologiska mångfalden och bidrar till en hälsosammare stadsmiljö. Träden bidrar också till att förbättra luften, sänka temperaturen runt våra bostadshus och tar upp mycket vatten vilket minskar risken för översvämning. Vid nyplantering av träd väljer vi träd som gynnar biologisk mångfald, är anpassad för sin växtplats och gärna har en vacker blomning.

Planteringar

Planteringarna på våra gårdar ska ha ett skönhetsvärde året runt. Planteringarna ska vara variationsrika i färg och form och ibland väldoftande. För att få blomning under hela säsongen kan planteringarna innehålla lökväxter, perenner, buskar samt vintergröna växter. Vid växtval tar vi även stor hänsyn till biologisk mångfald.

Målet är att planteringarna ska vara enkla att sköta och anpassade efter sin plats.

Vi försöker att undvika att plantera säsongsblommor. Men på vissa platser, tex på gårdar, som bara har hårdgjorda ytor, kommer vi att fortsätta plantera säsongsblommor i urnor.

Säsongsblommorna planteras tre gånger om året: vår, sommar och höst

Bänkar, bord och lekplatser

Familjebostäder ska se till att de gemensamma ytorna med lekplatser, bänkar, bord och grillplatser som tillhör huset är så säkra som möjligt. Därför kontrollerar vi regelbundet ytorna och utrustningen och åtgärdar eventuella brister. Fel som kan medföra en direkt säkerhetsrisk åtgärdas omedelbart. Upprustning som beror på allmänt slitage läggs i områdets underhållsplan.

Belysning

En bra belysning är viktigt för att skapa trygghet. Det är viktigt att belysningspunkterna är jämt fördelade för att skapa ett jämt ljusflöde utan skuggor.

Trygghetsvandring i Rinkeby

Trygga områden

För att säkerställa att du som bor hos oss ska kunna känna dig trygg i din boendemiljö samarbetar vi med hyresgästförening, stadsdelsförvaltning och polis i många av våra områden.