Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Frågor och svar om systematisk hyressättning

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring systematisk hyressättning, Stockholmshyra.

Varför inför ni Stockholmshyra?

Dagens hyressättning är inte konsekvent och inte heller tillräckligt anpassad för Stockholms förutsättningar. Med systematisk hyressättning blir det tydligare för hyresgästerna vad som påverkar hyran. Vi får en mer konsekvent tillämpning av det så kallade bruksvärdessystemet, det vill säga att likvärdiga lägenheter har lika hyra.

Vad innebär Stockholmshyra för mig som hyresgäst?

Införandet av Stockholmshyra kommer att starta tidigast hösten 2021 och ske etappvis under en period om sex år. En lägenhet kommer med det nya sättet att sätta hyror kunna få antingen oförändrad (fryst) eller höjd hyra. Bostadsbolagen och Hyresgästföreningen är överens om att som mest kan en lägenhet få 250 kronor i höjd månadshyra per år under de sex år systemet införs, till följd av Stockholmshyra. Under införandet av Stockholmshyra kommer det även att precis som idag ske årliga hyresförhandlingar.

Kommer jag att få min månadshyra höjd med 250 kronor i sex år?

I överenskommelsen med Hyresgästföreningen finns ett maxtak för hur mycket en månadshyra kan komma att höjas till följd av Stockholmshyra. Detta kommer inte att gälla alla lägenheter i vårt bestånd. I god tid innan de nya systemet börjar att gälla kommer du att få information om din hyra.

Hur och när får jag reda på hur min hyra kommer påverkas?

2020 inleddes nästa fas av projektet. Praktiska förberedelser pågår i bostadsbolagen inför ett genomförande. Bland annat kommer vi testa det verktyg som tagits fram med verklig data för att få en bild av den framtida hyresstrukturen, säkra att insamlad data är korrekt och att vi har en förvaltningsbar metod för insamling och uppdatering av systemet.

Förhandlingarna med hyresgästföreningen kommer att återupptas upp så snart det finns stabila underlag för hur hyressättningen påverkas. Nya hyror införs tidigast hösten 2021. Som hyresgäst kommer du informeras om hur detta påverkar din lägenhet i god tid innan en förändring av hyran sker. Du kommer också att få en lägenhetsdeklaration som beskriver din lägenhets olika egenskaper.

Vad kommer avgöra hyran?

Med Stockholmshyra är det fem olika egenskaper som kommer att avgöra hur hyran sätts:

  • Storleken. Antalet rum och kvadratmeter.
  • Lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte.
  • Standard på fastigheten. Om fastigheten är upprustad eller inte.
  • Läget och området.
  • Förvaltningskvalitet och service.

Stockholmshyra utgår från gällande lagstiftning. I arbetet har bolagen och Hyresgästföreningen även tittat på branschpraxis och nationella rekommendationer. Vi har genomfört en omfattande telefonundersökning med boende i Stockholm om vad de värderar i sitt boende. Vi har även tittat på lösningar och erfarenheter från andra svenska städer som redan har infört systematisk hyressättning.

Vad händer med de årliga hyresförhandlingarna?

De årliga hyresförhandlingarna mellan parterna pågår som tidigare och sker utöver Stockholmshyra.

Kommer alla lägenheter att omfattas?

Nej, vissa fastigheter är undantagna. Detta gäller exempelvis hus som är byggda 2011 eller senare samt kollektiv-, grupp- och studentbostäder. Även ett antal fastigheter som är hyressatta med så kallade presumtionshyra eller där bostadsbolagen ensidigt satt hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen är undantagna.

Hur kommer det att fungera med tillval och Stockholmshyra?

Vår utgångspunkt är att de flesta typerna av tillval inte kommer att påverkas av Stockholmshyra.

Det finns två olika slags tillval för hyresgäster:

Ett som man betalar av över tid (t ex för spismodeller och kyl- och frysmodeller) och som ligger utanför grundhyran. Om man gjort ett sådant tillval kan hyresgästen se det på sin hyresavi. Vår utgångspunkt är att den här typen av tillval inte kommer att påverkas av Stockholmshyra.

Ett annat slags tillval är så kallat permanent tillval (t ex en säkerhetsdörr) som du eller en tidigare hyresgäst har gjort på lägenheten. Den här posten syns inte på hyresavin utan ligger inbakad i grundhyran. Stockholmshyra kommer att baseras på grundhyresbeloppet och några permanenta tillval kommer ingå i den nya hyran.