Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Besked om hyrorna 2023 dröjer

Årets hyresförhandlingar drar ut på tiden. Den 23 november begärde Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder om hjälp med medling från Hyresmarknadskommittén för att komma överens om hyreshöjningen 2023.

Besked om hyrorna 2023 dröjer

Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder förhandlar årligen om hyran med Hyresgästföreningen region Stockholm. I år inleddes förhandlingarna i oktober. I slutet på november lämnades en begäran om medling in.

- I år har det varit extra svårt att komma överens. Kostnadsökningarna är dramatiska. Priser på el, vatten, avfall och värme stiger med mellan 10 och 20 procent nästa år. De stigande räntorna ökar våra utgifter mycket kommande år. Jag hoppas att Hyresmarknadskommittén kan hjälpa oss att komma överens, säger Jonas Schneider, vd för Familjebostäder.

Central medling

Hyresmarknadskommittén består av representanter från Hyresgästföreningen centralt och branschorganisationen Sverige Allmännytta. Kommitténs uppgift är att medla när parterna inte själva kommer överens i en hyresförhandling lokalt.

Det är osäkert hur lång tid medlingen kommer att ta, men nya hyror kommer inte att hinna debiteras för januari 2023.

Frågor och svar

Varför kommer ni inte överens?

Förhandling går ut på att närma sig varandra för att komma överens. Det har vi inte lyckats med denna gång. Hyresmarknadskommittén kan hjälpa till att lösa tvisten genom medling så att vi kan komma överens.

Varför behöver ni högre hyreshöjning i år?

Det är ett mycket tufft ekonomiskt läge i samhället. Räntekostnaderna stiger kraftigt och det påverkar oss som bostadsbolag eftersom vi har lån för att finansiera byggandet av nya bostäder. Samtidigt ökar förvaltningskostnaderna rejält på grund av höjda taxor och priser på energi, vatten, avfall, värme och samt materialkostnader. Vårt yrkande, som är högt, ger ändå inte täckning för de höjda kostnaderna.

Varför måste hyran höjas?

Den enda intäkten som bostadsbolagen har är hyror. I princip alla pengar som tjänas in stannar i bolaget och återinvesteras i befintliga och nya fastigheter. De går till underhåll, service, trygghetsåtgärder och se till att bostäder och bostadsområden är i bra skick.

Vad händer om jag inte kan betala min hyra?

Generellt gäller att du alltid ska kontakta om du har svårt att betala din hyra. Om du väntar med att kontakta oss och inte betalar din hyra kan det innebära extra kostnader och problem för dig i framtiden.

Hur mycket höjs hyran för nyproducerade lägenheter som har en högre hyresnivå idag?

I de flesta fall är hyran för en nyproducerad lägenhet en s k presumtionshyra som är satt utifrån kostnaderna för att bygga lägenheten. I och med att kostnaderna för att bygga nya bostäder ökat senaste tiden så är de här hyrorna högre. De här hyrorna hanteras särskilt i hyresförhandlingarna.

När är hyrorna för 2023 klara?

Vi siktar alltid på att vara klara med förhandlingen i början av december och kunna presentera  en ny hyresnivå från 1 januari 2023. Nu blir vi inte klara förrän efter årsskiftet.

Hur får jag besked om min nya hyra?

Din nya hyra finns angiven på hyresavin som kommer månaden innan den nya hyran börjar gälla. Vanligtvis kommer den på hyresavin i december som gäller hyran för januari. 

Vart går hyrespengarna?

De används till att underhålla våra hus, gårdar, utemiljöer, till trygghetsåtgärder och för att ge våra hyresgäster en bra service. Pengarna används också till att bygga nya bostäder. Hyrorna är Familjebostäders enda intäkt. Vi får inga statliga bidrag eller skattemedel. De allmännyttiga bolagens överskott stannar i bolagen. De finansierar underhåll av befintliga fastigheter och produktionen av nya fastigheter.