Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Årets hyresförhandlingar försenas

Årets hyresförhandlingar mellan de kommunala bostadsbolagen i Stockholm och Hyresgästföreningen region Stockholm drar ut på tiden. Förseningen innebär att den nya hyran inte hinner aviseras för januari månad.

Årets hyresförhandlingar är en svår balans mellan de kraftiga kostnadsökningarna som bolagen drabbas av och hyresgästernas perspektiv. Vi förstår att det är ekonomiskt tufft även för många hyresgäster just nu.

Vi har lämnat in en begäran om medling eftersom vi fortfarande står långt ifrån varandra och har en ny förhandlingsmodell som vi behöver hjälp att tolka. Vi har haft en konstruktiv förhandling hittills i år och hoppas att vi med ytterligare vägledning kan komma överens. 

Central medling

Hyresmarknadskommittén består av representanter från Hyresgästföreningen centralt och branschorganisationen Sverige Allmännytta. Kommitténs uppgift är att medla när parterna inte själva kommer överens i en hyresförhandling lokalt.

Det är osäkert hur lång tid medlingen kommer att ta, men nya hyror kommer inte att hinna debiteras för januari 2024.

Frågor och svar

Varför kommer ni inte överens?

Vi arbetar efter en ny förhandlingsmodell som parterna har kommit överens om. I förhandlingarna prövas nu det arbetssättet, liksom tolkningen av modellen. Medlingen är ett sätt att få ytterligare vägledning i hur modellen ska användas.

I början av december stod vi fortfarande långt ifrån varandra och därför har vi bett om Hyresmarknadskommittén om hjälp att komma överens genom medling.

När är hyrorna för 2024 klara?

Vi siktar alltid på att vara klara med förhandlingen i början av december och kunna presentera en ny hyresnivå från 1 januari 2024. Det hinner vi tyvärr inte i år. Vi hoppas att kunna komma överens så snart som möjligt.

Hur får jag besked om min nya hyra?

Din nya hyra finns angiven på hyresavin som kommer månaden innan den nya hyran börjar gälla. 

Måste jag betala retroaktiv hyra?

När parterna inte blir klara i tid så kan hyreshöjningen komma att debiteras retroaktivt från och med den 1 januari.

Varför måste ni höja hyran?

Hyrespengarna används till underhåll och service. När priserna stiger så ökar kostnaderna för detta. Det ska hyreshöjningen täcka.

Senaste året har prisutvecklingen varit kraftig och tillsammans med stigande räntor så ökar priserna för oss som fastighetsägare på allt från vatten, värme, avfall, underhåll och byggtjänster.

Det är viktigt att komma ihåg att de allmännyttiga bolagens vinster stannar i bolagen och att de finansierar underhåll av befintliga fastigheter.

Vad händer om jag inte kan betala min hyra?

Vi vet inte än vad hyreshöjningen blir. Generellt gäller dock att du alltid ska kontakta oss så snart som möjligt om du har svårt att betala din hyra. Om du väntar med att kontakta oss kan det innebära extra kostnader och problem för dig i framtiden.