Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Tack för alla svar!

4318 hyresgäster svarade på årets hyresgästenkät. Fler än någonsin tidigare. Ett stort, stort tack för att ni tog er tid att ge oss feedback på hur vi kan bli en bättre hyresvärd!

Tack för alla svar!

100 husvärdar, drifttekniker och trädgårdsingenjörer jobbar med resultatet från kundenkäten. Foto: Fredrik Hjerling

I år var det fler hyresgäster än någonsin som svarade på hyresgästenkäten. Ett stort tack för det! Svaren ligger med som underlag när vi planerar för vilka åtgärder vi ska göra kommande år. Det är framför allt våra förvaltningsteam med våra 100 husvärdar, drifttekniker och trädgårdsingenjörer som gör jobbet.

Serviceindex på över 80 procent

I hyresgästenkäten ställer vi frågor om vår service och om lägenheten, allmänna utrymmen och gårdar. I år landar vårt serviceindex på drygt 82 procent. Överlag är våra boende nöjda med Familjebostäders service, våra entreprenörers service när det gäller till exempel städning och med produkten, det vill säga lägenheterna, allmänna utrymmen och utemiljön. I allmänhet känner ni er också trygga. 

– Även i år kan vi känna oss stolta över att våra hyresgäster är nöjda, men vi kommer såklart att fortsätta ha siktet inställt på att förbättra våra kunders upplevelse av oss som hyresvärd, säger Joakim Lundberg, fastighetschef.

I svaren kan vi se att det som engagerar allra mest är frågor som rör lägenheten, trygghet i allmänna utrymmen, utemiljö, sophantering och tvättstugor. De här områdena kommer vi att titta extra på när vi ska ta fram en plan för åtgärder.

– Hyresgästenkäten är ett väldigt viktigt underlag för oss, fortsätter Joakim Lundberg. Den visar både våra boendes övergripande önskemål och vilka saker som är specifika för ett visst område eller en viss fastighet. Vi ska analysera årets svar och senare under hösten återkommer vi till våra hyresgäster med vad som planeras i olika områden.

OM ENKÄTEN

Hyresgästenkäten utförs av AktivBo och alla svar är anonyma. Cirka en tredjedel av alla som bor hos oss fick enkäten digitalt och/eller med post. När man svarade digitalt kunde man välja mellan svenska, engelska, arabiska, tigrinja och somaliska.