Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Tack för alla svar!

3597 hyresgäster svarade på årets hyresgästenkät – ett stort, stort tack för att ni tog er tid att ge oss feedback på hur vi kan bli en bättre hyresvärd!

Här kan du kika på några exempel på vad vi har gjort efter förra enkäten. Om du har ljudet på hör du en automatisk voice-over som läser upp huvuddelen av texten i filmen.

Era svar ligger med som underlag när vi planerar för vilka åtgärder vi ska göra kommande år.

Nöjda hyresgäster

I hyresgästenkäten ställer vi frågor om vår service och om lägenheten, allmänna utrymmen och gårdar. Överlag är våra boende nöjda med Familjebostäders service, våra entreprenörers service när det gäller till exempel städning och med produkten, det vill säga lägenheterna, allmänna utrymmen och utemiljön. I allmänhet känner ni er också trygga. 

– Vi kan även i år känna oss stolta över att våra hyresgäster är nöjda, och vi kommer såklart fortsätta arbeta för att förbättra våra kunders upplevelse av oss som hyresvärd, säger Lars Nylund, fastighetschef.

I svaren kan vi se att det som engagerar allra mest är frågor som rör lägenheten, trygghet i allmänna utrymmen, utemiljö, sophantering och tvättstugor. De här områdena kommer vi att titta extra på när vi ska ta fram en plan för åtgärder.

– Hyresgästenkäten är ett väldigt viktigt underlag för oss, fortsätter han. Den visar både våra boendes övergripande önskemål och vilka saker som är specifika för ett visst område eller en viss fastighet. Nu analyserar vi årets svar, och senare under hösten kommer vi att återkomma till våra hyresgäster med vad som planeras i olika områden.

OM ENKÄTEN

Hyresgästenkäten utförs av AktivBo och alla svar är anonyma. 6180 hyresgäster fick enkäten digitalt och/eller med post i år och 3597 av er svarade på enkäten. I år blev det möjligt att svara digitalt på engelska, arabiska, tigrinja och somaliska i samband med att den första digitala påminnelsen gick ut. Boende i alla våra områden har använts sig av denna funktion som vi behåller nästa år.