Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Indextillägg på lokalhyror från 1 januari 2023

Att inflationen är högre än på decennier har nog inte undgått någon. Årets konsumentprisindex (KPI) för oktober landar på 10,9 procent enligt Statistiska centralbyrån (SCB). De allra flesta lokalavtal har reglering mot index, vilket betyder att beloppet på nästa hyresavi påverkas.

Indextillägg på lokalhyror från 1 januari 2023

På kommande hyresavi till dig som är lokalhyresgäst ingår årets indexuppräkning enligt villkoren i ert hyreskontrakt. De hyresavtal som har en indexklausul och 100 procent indexuppräkning får en höjning av bashyran med 10,9% från den 1 januari 2023. Avtal med fast uppräkning berörs inte av KPI-procenten. 

Vi hänvisar till villkoren i ditt kontrakt där ser du vad som gäller just er. 

Hyresavierna skickas ut i början på december. Om du som lokalhyresgäst har frågor kring ditt lokalavtal, kontakta gärna din lokalförvaltare.

Hur funkar det?

  • Lokalhyror brukar räknas upp eller ner utifrån förändringar i konsumentprisindex (KPI), som fastställs av Statistiska centralbyrån. Detta för att fördela risken mellan parterna när avtal som sträcker sig över lång tid ingås.
  • Vid tecknande av avtal kommer hyresvärd och hyresgäst överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Basindex jämförs årligen med det nya KPI och utifrån det justeras hyran upp eller ner.
  • Vid kortare avtalsperioder än tre år så är det vanligt att hyran istället följer en procentuell höjning.

Hur stor summa det blir beror bland annat på hur stor del av den avtalade hyran som är indexreglerad. Konsumentprisindex, KPI, med 1980 som basår, uppgår för oktober månad 2022 till 384,04 vilket är en ökning med 37,6 enheter, vilket motsvarar en ökning med 10,9 procent sedan oktober 2021.

Läs mer om indexuppräkning på Fastighetsägarnas hemsida. 

Beräkna hyrestillägg enligt Fastighetsägarnas indexklausul

Om du som lokalhyresgäst har frågor kring ditt lokalavtal, kontakta gärna din lokalförvaltare.