Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Förhöjd fastighetsskatt för lokalhyresgäster

För lokaler i en hyresfastighet betalar fastighetsägaren fastighetsskatt motsvarande 1% av taxeringsvärdet för byggnad och mark. Enligt hyreslagen har fastighetsägaren rätt att får ersättning för fastighetsskatten av en lokalhyresgäst.

Förhöjd fastighetsskatt för lokalhyresgäster

Bryggargatan

Reglering i hyresavtalet 

Detta regleras i hyresavtalet (bilaga fastighetsskatt) genom ett andelstal av fastighetsskatten. Vart tredje år sker det en allmän eller förenklad fastighetstaxering som innebär nya taxeringsvärden. Det nya taxeringsvärdet gäller från och med 1 januari det aktuella året.

Under 2022 har en förenklad fastighetstaxering genomförts. Det innebär att nya taxeringsvärden gäller från 1 januari 2022. På kommande hyresavi till våra kommersiella lokalhyresgäster har Familjebostäder debiterat fastighetsskatt enligt de nya taxeringsvärdena för nästa period (Q4). Dessutom görs en avräkning för perioden 1 januari-30 september 2022. Avierna skickas ut i början på september. 

Om du som lokalhyresgäst har frågor kring ert lokalavtal, kontakta gärna er lokalförvaltare.