Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Beredskap för flyktingmottagande

Stadens berörda förvaltningar har väl inarbetade rutiner för att vara en del av det svenska samhällssystem som tar emot flyktingar. Familjebostäder deltar i stadens beredskap och kommer att bidra med de resurser som efterfrågas.

Exempel på vad staden gör:

Samverkan och beredskap. De förvaltningar som berörs av ett flyktingmottagande har stärkt sina resurser för att medverka i flyktingmottagandet. Stockholms stad medverkar också i den aktörsgemensamma samverkansgrupp som bildats inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR).

Socialförvaltningen har huvudansvar för stadens bidrag i det initiala mottagandet av flyktingar. Förvaltningen genomför planeringsscenarion för olika volymer av flyktingar som kommer till Stockholm och inventerar boendeplatser. Socialjouren stöttar Nynäshamn dit många flyktingar ankommer och är redo att stötta fler socialjourer i länet på motsvarande sätt.

Socialförvaltningen har också beredskap för ett ökat inflöde till Intro Stockholm som är stadens första kontaktpunkt för flyktingar. Tillsammans med SHIS Bostäder – som är stadens bostadssociala verksamhet – har Socialförvaltningen inventerat tillgängliga boende, där Familjebostäder som kommunalt bostadsbolag ingår.

Utbildningsförvaltningen skalar upp sin organisation för mottagande av barn och unga i skolverksamhet. Förvaltningen kartlägger också utifrån olika planeringsscenarion kapaciteten för mottagande i de olika skolformerna (både stadens egna skolor och fristående skolor). Ett arbete initieras också för att samordna stadsdelarna i frågan om förskoleplatser.

Vill du hjälpa till?

Det som händer i Ukraina väcker mångas engagemang att hjälpa människor som är på flykt från kriget. Stockholms stad har samlat information och länkar om hur du kan hjälpa till, få stöd och stötta andra.

Här kan du läsa om hur du kan hjälpa till