Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Avgift på betalningspåminnelse nummer 2

1 oktober inför vi en avgift på 60 kr för betalningspåminnelsen som skickas från vårt inkassobolag.

En räkning med texten påminnelse  är utdraget ur ett öppet kuvert på ett svart bord

Foto: Lisa Wikstrand, Johnér Bildbyrå

Från och med 1 oktober kommer betalningspåminnelsen som vårt inkassobolag Visma skickar ut att innehålla en avgift på 60 kr. Det är påminnelse nummer 2 efter att en hyreavi eller faktura från Familjebostäder förfallit. Genom att införa en avgift på den andra påminnelsen hoppas vi öka antalet hyresgäster som betalar i tid och inte väntar tills de riskerar inkassokrav.

Utredarna för vårt vräkningsförebyggande arbete fortsätter att hjälpa hyresgäster som har svårt att betala sina hyror i tid. Målet är att hitta långsiktiga lösningar för att undvika att boende hamnar i återkommande inkassoprocesser och riskerar att förlora sina hem.

Start för påminnelser under pandemin

I och med coronapandemin som påverkade många människors arbetsliv och inkomst blev Familjebostäders vräkningsförebyggande arbete ännu viktigare. I april 2020 började vi med en avgiftsfri brevpåminnelse som vårt inkassobolag skickade ut efter att en hyresavi eller faktura förfallit. En stor del av mottagarna betalade då innan ärendet gick vidare med tillägg av ränta/inkassoavgift och så småningom till Kronofogden som sista instans.

I juni i år bytte vi ut brevet till en digital betalningspåminnelse via sms och/eller mejl (beroende på vilka kontaktuppgifter som lagts in på Mina sidor) från Familjebostäder. Nästa steg för hyresgäster som inte betalat var ett avgiftsfritt påminnelsebrev från vårt inkassobolag Visma. Det är denna påminnelse nummer 2 som får en avgift från och med 1 oktober 2022.