Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Fler bostäder i Fagersjö

Fagersjö är en bra plats att leva och bo på och vi vill att fler ska få möjlighet att flytta hit. Därför har vi tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret frågat Fagersjöborna om hur de tycker att fler bostäder kan byggas på platsen. Ladda ner slutrapporten här.

Fler bostäder i Fagersjö

Bakgrund

Familjebostäder fick hösten 2017 i uppdrag från Stadsledningskontoret i Stockholms stad att genomföra ett demokratiprojekt för att öka boendeinflytande i Fagersjö kring kommande stadsutveckling. I projektet ”Bygg ditt Fagersjö” har Familjebostäder och Stockholms stad tillsammans med Fagersjöborna undersökt hur området kan växa med fler bostäder och service. Fagersjöborna har identifierat platser de tycker är möjliga att bebygga med bostäder och service. Kunskaper och synpunkter som finns lokalt är viktiga för det kommande utvecklingsarbetet i Fagersjö då det ger bra vägledning om vilka platser som är viktiga att utveckla och vilka som bör bevaras.

Fem workshops under november 2017

Dialogen med de boende i Fagersjö genomfördes i workshopformat under november månad, där vi träffade fem grupper enligt indelningen;

  • ungdomar
  • pensionärer
  • verksamma i Fagersjö
  • vuxna med barn under 15 år
  • vuxna med barn över 15 år eller utan barn

Utifrån en fysik modell diskuterades hur 1 000 nya bostäder ska få plats, i ett andra steg fick gruppen välja om de ville lägga till eller dra ifrån bostäder från förslaget.

Presentation av vad som kom fram

Under januari 2018 höll vi öppet hus för att fler boende i området skulle kunna ta del av vad dessa grupper tyckte och samtidigt lämna sina synpunkter på var Fagersjö kan utvecklas.

Du kan nu ladda ner slutrapporten och läsa om hur Fagersjöborna vill att området växer. Vill du fördjupa dig i någon fråga så hittar du alla svar från respektive grupp i bilagan.