Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Vårt Rinkeby

I 50 år har Familjebostäder funnits i Rinkeby. Rinkeby har idag strax över 16 000 invånare, och var fjärde rinkebybo bor hos oss. Det gör att Rinkeby har en särskild plats i våra hjärtan.

Vårt Rinkeby

Under jubileumsåret 2021 hyllar och firar vi vårt Rinkeby tillsammans med andra.

Familjebostäder äger och förvaltar 1324 bostäder i Rinkeby, vilket motsvarar en fjärdedel av alla flerbostadshus i området. Idag är Rinkeby ett hem och en mötesplats för personer från hela världen.

Rinkeby fyller 50 år

Rinkeby är ett av flera så kallade miljonprogramsområden, som snabbt växte fram i slutet av 60-talet och början av 70-talet då bostadsbristen var akut i storstäderna. Familjebostäder var med och byggde området vid starten 1968 och de första hyresgästerna flyttade in hos oss på Hällbybacken 1969. Den 3 november 1971 invigdes Rinkeby centrum och därför firar vi i år att Rinkeby som område fyller 50 år.

Tillsammans med Fastighetsägare i Järva, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Rinkebybor och flera medarrangörer kommer vi att hylla och fira vårt Rinkeby på olika sätt under jubileumsåret. Följ festligheterna och dela gärna ditt minne från Rinkeby under hashtag #rinkeby50år i sociala medier.

En ny stadsdel tar form

I slutet av 60-talet och början av 70-talet var stadsdelens utveckling och rykte som många andra miljonprogramsområden negativt påverkat av likformiga fastigheter med grå trista fasader och bostäder av bristfällig kvalitet. 

För att lyfta området beslöt Familjebostäder 1985 att göra en total ombyggnation av samtliga bolagets fastigheter i Rinkeby. Så inleddes det största enskilda projektet i Familjebostäders historia. Målet: att höja boendekvalitén, Rinkebys rykte och skapa en mer funktionell sammansättning av lägenheter.

Förändringen skedde etappvis i samråd med de boende och pågick i nio år, mellan 1987 och 1996.

Lokal närvaro viktig då som nu

Under åren 1987-1988 etablerade Familjebostäder ett distriktskontor i Rinkeby, i BoCentrum som stod klart 1988. Med satsningen på en lokal förvaltning ville man markera att resurser inte bara lades på att förändra området, utan också på att behålla den ökade standard som skulle uppnås i och med ombyggnationen. I BoCentrum arbetade ett 30-tal medarbetare med förvaltningen, i receptionen, som tvättstugevärdinnor och med uthyrningen av sammanträdes- och festlokaler.

Stortvättstugan i BoCentrum bär på en historia i sig. Det var en mötesplats med café och personal på plats som samlade människor från hela världen. Innan den stora tvättstugan byggdes fanns det i Rinkeby små lokala tvättstugor som var slitna och lokaliserade i mörka källare. Stortvättstugan blev ett lyft som lockade besökare både från Sverige och utlandet som ville se hur Rinkeby rustats upp. 

Hösten 2013 togs ytterligare ett viktigt kliv i satsningen att komma närmare hyresgästernas vardag i Rinkeby. En central kundservicefunktion startades upp på distriktskontoret på Degerbygränd. Året därpå, 2014 flyttade hela distriktskontoret till ny adress på Askebykroken.

Stadsdelsutveckling med Rinkebystråket

Familjebostäders investering i Rinkebystråket var först ut i en rad av flera stora satsningar som alla bidragit till en positiv utveckling av centrala Rinkeby. Satsningen på Rinkebystråket var en del av Stockholm stads vision för Järva 2030. Järva skulle bli en tillväxtmotor, kulturell mötesplats, och en plats dit man vill flytta – och stanna kvar.

Omvandlingen av Rinkebystråket från genomfartsväg till levande affärsgata startade hösten 2013. Ett samarbete där Familjebostäder byggde handelsplatsen med 3700 kvadratmeter butiksyta i paviljonger på båda sidor om gatan och Stockholms stad byggde om gatan till en trafiksäker stadsmiljö med trottoarer, träd och planteringar. I september 2016 invigdes handelsplatsen med gatufest, musik och aktiviteter för Rinkebyborna.

Efter tre år, 2019, var det tydligt att inriktningen behövde ändras. Många handlare hade då under lång tid kämpat med låga omsättningssiffror och haft svårigheter att hitta rätt innehåll och kunder för sin affärsverksamhet. Andra valde att lämna och flertalet lokaler stod tomma. Beslutet om att förändra Rinkebystråket var inte enkelt, men det var rätt för både Familjebostäder och Rinkeby.

En ny inriktning

Sedan januari 2020 har inriktningen för stråket förändrats – från en handelsplats med ett riktat utbud till en stadsdelsgata med ett bredare innehåll som bättre gynnar rinkebyborna. Nya verksamheter som bär sig långsiktigt etableras nu på Rinkebystråket för att bidra till fler arbetsplatser och service till Rinkebyborna. Ett särskilt fokus ligger på aktörer som får offentlig finansiering, som därmed inte blir beroende enbart av konsumenter i Rinkeby.

Vi är stolta över allt positivt som Rinkebystråket har bidragit med. Rinkebystråket har gett Rinkeby en ny tryggare huvudgata, med ljusa gångbroar och öppna små-torg. Rinkebystråket bidrar till en ljusare stadsmiljö, fler arbetsplatser och skapar liv mellan husen. Vårt fokus på Rinkebystråket är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta.

I Rinkeby för att stanna  

Att förvalta en fjärdedel av områdets bostäder kräver ständig närvaro i det fastighetsnära såväl som i kommunikationen med våra hyresgäster varje dag. Vår vardag i Rinkeby handlar dels om säkra portar, lås och källare men också om att vi ser till att livet i och kring våra hus fungerar. Idag förenar vi många bra krafter här. Vårt trygghetsarbete i området handlar också om samarbeten med olika delar av samhället, som t ex polisen, stadsdelsförvaltningen och lokala idrottsföreningar.

Familjebostäder har varit Rinkeby i 50 år och vi planerar för 50 år till. Vi är i Rinkeby för att stanna.