Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Hoppa över vänsternavigeringen

Det glittrar på taken

Familjebostäder utökar sin solcellssatsning. Hittills har vi installerat nästan 6000 kvadratmeter. Nästa år planerar vi för ytterligare solceller, säger miljöchef Helena Ulfsparre.

Det glittrar på taken

Familjebostäder påbörjade arbetet med att öka andelen förnybar energi i våra fastigheter för tio år sedan. Installation av solceller blev en del av vår övergripande strategi. 2010 hade Familjebostäder 70 kvadratmeter solceller på sina hus. I dag är vi uppe i nästan 6000 kvadratmeter.

- Det som påverkar klimatet mest för Familjebostäder är den energi vi använder. Därför arbetar vi hårt för att minska energianvändningen i våra hus - med bättre fönster och smartare energianvändning. Vi försöker hitta nya sätt för att minska energiförbrukningen och vi utökar andelen förnybar el, säger Helena Ulfsparre.

Sedan 2008 har Familjebostäder minskat energianvändningen med mer än 20 procent och klimatpåverkan har minskat med 40 procent. Det har skett genom ett systematiskt utvecklingsarbete med:

  • Tilläggsisolering och energifönster vid renoveringar
  • Nybyggda lågenergihus
  • Bättre fjärrvärme
  • Solceller och solfångare
  • Klimatvänligare byggmaterial

Rinkeby går före

Att använda solenergi för att få en mer hållbar energiförsörjning har visat sig vara en klok satsning. Redan 2014 var Familjebostäder en av aktörerna bakom Stockholms stads projekt ”Hållbara Järva”, en av Sveriges största satsningar på solceller. I Rinkeby har Familjebostäder flest solceller. 3900 kvadratmeter försörjer den allmänna belysningen i husen, hissar och ventilation med miljövänlig el.

De goda resultaten från Järva står nu modell för solcellsanläggningar i övriga stadsdelar. Målet är minst en solcellsmodul per producerad lägenhet framöver.

- Än så länge är det en liten del av bolagets totala energianvändning, men solcellerna producerar ändå energi som motsvarar 127 varv runt jorden med elbil. De bidrar också till att årligen minska utsläppet av koldioxid motsvarande en dieselbil som kör 6 varv runt jorden, säger Helena Ulfsparre.