Hoppa direkt till innehåll

För att kunna ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats har vi placerat kakor (cookies) i din webbläsare. Om du vill veta mer kan du läsa mer om vad våra kakor används till.

Hoppa över vänsternavigeringen

Din hyra – detta ingår

Den största delen av din hyra går till dagligt underhåll och service, vatten, värme och el. Över 100 husvärdar och drifttekniker arbetar i och omkring våra fastigheter med service till våra hyresgäster.

Din hyra – detta ingår

En av våra husvärdar som arbetar i våra fastigheter. Foto: Caroline Odd

Att bo i en allmännyttig hyresrätt har många fördelar. Service och underhåll ingår. Alla våra bostäder förmedlas i en rättvis kö av Stockholms bostadsförmedling. Hyran sätts enligt fastslagna principer, förhandlad med Hyresgästföreningen, och överskottet går tillbaka för att utveckla våra fastigheter och service.

Hyrorna varierar ganska mycket. Självklart är att storlek, antal rum och hur modern din lägenhet påverkar nivån, men även standard på tvättstuga, källarförråd och andra allmänna utrymmen är faktorer som påverkar. Dyrast är att bo i en nyproducerad lägenhet – där allt är nytt och för att kostnaderna att bygga är väldigt höga. Billigast är de lägenheter som är äldre och där ombyggnation eller större renovering planeras.

En nyproducerad lägenhet i Drevvikshöjden. Foto: Gustav Kaiser

Så används din hyra

Den största delen av din hyra går till drift, förvaltning, reparationer och underhåll av fastigheten samt kundservice. Familjebostäder har cirka 100 husvärdar och drifttekniker, fördelade på 10 förvaltarteam som arbetar i och omkring våra fastigheter varje dag. 15 personer bemannar vår kundservice som svarar på 8000 telefonsamtal per månad vanligtvis inom en minut, tar emot 1200 besök och svarar på över 2500 e-postmeddelanden.

En stor del av driftskostnaden går till värme, el, och vattenförbrukning. Sophämtning och andra entreprenörer som hjälper till med till exempel snöskottning, markskötsel och städning. Resterande del av drift- och förvaltningskostnaden går till löpande underhåll, service och uthyrning mm.

imagedabke.png

 

Cirka 10 procent av hyran används till fastighetsskatt och tomträttsavgifter. Som fastighetsägare har vi även kostnader för årligt slitage på fastigheten, så kallat värdeminskningsavdrag, samt för finansiering i form av räntekostnader.

12 kr av din månadshyra är en så kallad hyressättningsavgift som går till Hyresgästföreningen för det kontinuerliga förhandlingsarbetet som säkrar hyresgästinflytandet.

Överskottet stannar i bolaget

Det överskott som genereras (knappt 10 procent) går tillbaka till förvaltningen och utveckling av fastigheterna och bolagets hyresgästservice. Fastigheterna underhålls utifrån en underhållsplan som bygger på en bedömd teknisk livslängd där åtgärder vidtas utifrån fastighetens behov och vårt fastighetsägaransvar.

Hyrorna förhandlas

Alla justeringar av hyra, oavsett om det är den årliga justeringen, i samband med en ombyggnation inför inflyttning i nyproduktion eller kostnaden för ett nytt tillval förhandlas med Hyresgästföreningen som på så sätt företräder alla hyresgäster.

För befintliga lägenheter förhandlas hyran utifrån det så kallade bruksvärdet. Bruksvärdet innebär att hyran baseras på lägenhetens och fastighetens standard, kvalitet och den service som ingår. När vi förhandlar om hyreshöjningar för ett permanent tillval (t ex nytt parkettgolv eller en säkerhetsdörr) görs det också utifrån bruksvärdet. Detsamma gäller när vi förhandlar om hyreshöjningar för andra standardhöjande åtgärder i fastighetens allmänna utrymmen (t ex nya förråd och andra säkerhetsåtgärder).

Att hyran förhandlas kollektivt med hyresgästorganisation och att hyran ska spegla bostadens bruksvärde med rätt att få den prövad utifrån bruksvärdesreglerna, är vad som framförallt skiljer dagens hyressystem från ett med marknadshyra.